scPOST

scPOST

Phần mềm trực quan hóa mạnh mẽ và ấn tượng dành cho Multiphysics


Tổng quan về scPOST

Trong Postprocessor, bạn có thể hình dung kết quả mô phỏng được tính toán trong Solver. Nó có hiệu quả cho việc đánh giá thiết kế sản phẩm vì trong Postprocessor, bạn có thể kiểm tra, ví dụ, phân bố nhiệt độ tại những nơi không thể đo hoặc quan sát được trong sản phẩm thực tế. Bạn có thể xuất không chỉ hình ảnh tĩnh mà còn cả hình ảnh động, cũng như các tệp đầu ra cho CradleViewer.

Hình ảnh mẫu

Truy cập trang Cradle CFD để tìm hiểu thêm thông tin về các dòng sản phẩm CFD của MSC Software.

Đăng ký tư vấn ngay để gặp gỡ chuyên gia Smart Factory

  • Cập nhật thông tin, báo giá đầy đủ nhất
  • Được tư vấn các giải pháp phù hợp với doanh nghiệp

    Các trường bắt buộc được đánh dấu *