Marc

Giải pháp mô phỏng phi tuyến tính nâng cao

Marc là một giải pháp phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến mạnh mẽ, đa năng để mô phỏng chính xác hoạt động của sản phẩm trong các tình huống tải tĩnh, động và đa môi trường vật lý. Tính linh hoạt của Marc trong việc mô hình hóa các hành vi phi tuyến của vật liệu và các điều kiện môi trường nhất thời khiến nó trở nên lý tưởng để giải quyết các vấn đề thiết kế phức tạp của bạn.

Marc là phần mềm lý tưởng cho các nhà sản xuất sản phẩm đang tìm kiếm một giải pháp phi tuyến mạnh mẽ. Nó có khả năng mô phỏng một cách thông minh tất cả các loại phi tuyến, cụ thể là phi tuyến tính về hình học, vật liệu và điều kiện biên, bao gồm cả tiếp xúc. Đây cũng là giải pháp thương mại duy nhất có khả năng mô phỏng sản xuất và mô phỏng thử nghiệm sản phẩm, với khả năng dự đoán thiệt hại, hỏng hóc và lan truyền vết nứt. Kết hợp với khả năng đa vật lý giúp bạn kết hợp các phân tích nhiệt, điện, từ tính và cấu trúc, Marc là giải pháp hoàn chỉnh có thể giải quyết tất cả các yêu cầu mô phỏng phi tuyến của bạn.

Giải pháp mô phỏng phi tuyến tính và đa vật lý

Marc, được tối ưu hóa cho phân tích phi tuyến, cung cấp các phương án giải pháp toàn diện, mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề kéo dài trong suốt toàn bộ tuổi thọ sản phẩm, bao gồm mô phỏng quy trình sản xuất, phân tích hiệu suất thiết kế, hiệu suất tải và phân tích lỗi. Bao gồm:

 • Phân tích kết hợp tất cả các dạng phi tuyến (Vật liệu, hình học, điều kiện biên bao gồm cả tiếp xúc)
 • Phân tích nhiệt
 • Phân tích cơ nhiệt kết hợp
 • Phân tích điện từ học
 • Phân tích áp điện
 • Phân tích điện – nhiệt – cơ
 • Phân tích tĩnh điện và từ tĩnh cùng với phản ứng cấu trúc
 • Phân tích các quy trình sản xuất như tạo hình kim loại tấm, tạo hình hydro, đùn, đúc thổi, hàn, gia nhiệt cảm ứng, làm nguội, đóng rắn, cắt, v.v.
 • Phân tích áp điện với các phần tử 3D bậc cao hơn

Phân tích tiếp xúc

Điều tra sự tương tác giữa nhiều thành phần với khả năng lập mô hình liên hệ trực quan và vượt trội của Marc.

 • Dễ dàng thiết lập mô hình liên hệ trong 1-D, 2-D hoặc 3-D, phân tích và trực quan hóa sự tương tác thành phần luôn thay đổi.
 • Đạt được hiệu quả mô hình hóa bằng cách tránh nhu cầu bổ sung các phần tử tiếp xúc, cặp tiếp điểm hoặc định nghĩa slave-master.
 • Thiết lập và điều tra tự tiếp xúc mà không cần nỗ lực mô hình hóa bổ sung.
 • Dễ dàng phân tích ảnh hưởng của ma sát và các thay đổi vật liệu liên quan.
 • Kiểm soát hành vi tiếp xúc bằng sự lân cận của các bề mặt hình học và tiêu chí nhiệt
 • Dễ dàng thêm, xóa hoặc sửa đổi các định nghĩa Contact table bằng cách sử dụng phương pháp Automatic Contact Detection có sẵn trong Marc.
 • Quá trình tìm kiếm bắt đầu dựa trên dung sai tiếp xúc do người dùng xác định hoặc tự động.

Vật liệu phi tuyến tính

Chọn từ một thư viện phong phú các mô hình vật liệu kim loại và phi kim loại cũng như bộ sưu tập hơn 200 phần tử dùng để phân tích cấu trúc, nhiệt, đa vật lý và chất lỏng để tạo mô hình chính xác cho các vật liệu được sử dụng trong thiết kế của bạn.

 • Tính đàn hồi đẳng hướng, chỉnh hướng và dị hướng
 • Tính dẻo đẳng hướng và dị hướng
 • Tính đàn hồi (vật liệu đàn hồi)
 • Hành vi phụ thuộc vào thời gian và không phụ thuộc vào thời gian
 • Kim loại bột, đất, bê tông, hợp kim nhớ hình dạng
 • Chất hàn, độ dẻo, độ dão
 • Vật liệu tổng hợp
 • Áp điện
 • Mô hình vật liệu do người dùng xác định
 • Các tùy chọn Dữ liệu Vật liệu mở rộng thích hợp cho các mô hình vật liệu tiên tiến như cao su, nhựa nhiệt dẻo và kim loại
 • Dữ liệu vật liệu có thể được lưu trữ thành một tệp dữ liệu vật liệu được mã hóa

Phân tích hư hỏng và thiệt hại

Chọn từ một bộ mô hình hư hỏng toàn diện để nghiên cứu sự xuống cấp và hư hỏng của kim loại, bê tông, vật liệu tổng hợp và chất đàn hồi.

 • Hư hỏng dễ uốn
 • Hư hỏng tích tụ trong chất đàn hồi
 • Phân tích lỗi tổng hợp
 • Lỗi hàn tấm mỏng
 • Nứt và vỡ vụn tại áp suất thấp
 • Cơ cấu hạ tầng cơ khí
 • Sự lan truyền vết nứt trong điều kiện tải chu kỳ thấp và đơn điệu, chu kỳ cao
 • Mô hình lỗi do người dùng xác định
 • Dự đoán thiệt hại độc lập lưới sử dụng mô hình Lemaitre

Tự động Remeshing

Đạt được độ chính xác cao hơn với ít nỗ lực mô hình hóa hơn với sự trợ giúp của các sơ đồ tự động Remesh để đảm bảo chất lượng lưới cao trong các vấn đề biến dạng lớn.

 • Tự động remeshing cho các mô hình 2D và 3D
 • Tiêu chí do người dùng chỉ định cho các điều khiển lưới
 • Có lợi cho mô phỏng quy trình sản xuất và phân tích tự tiếp xúc
 • Các yếu tố 3D có cấp cao hơn cho độ chính xác tốt hơn

Công nghệ solver lõi

Công nghệ phi tuyến đã được chứng minh ở Marc cung cấp sự tự tin để phát triển các giải pháp mạnh mẽ và chính xác cho một loạt các vấn đề phi tuyến.

 • Kiểm soát hội tụ cục bộ để phát triển một giải pháp tốt hơn và chính xác hơn.
 • Tốt nhất trong các phương pháp hội tụ lớp

Đăng ký tư vấn ngay để gặp gỡ chuyên gia Smart Factory

 • Cập nhật thông tin, báo giá đầy đủ nhất
 • Được tư vấn các giải pháp phù hợp với doanh nghiệp

  Các trường bắt buộc được đánh dấu *