MSC Apex Modeler

MSC Apex Modeler

Giải pháp chia lưới và mô hình hóa trực tiếp cụ thể của CAE giúp hợp lý hóa quy trình làm sạch, đơn giản hóa và chia lưới CAD
Mô hình hóa trực tiếp – Mô hình hóa trực tiếp cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa hình học một cách tương tác. Chỉ cần chọn các thực thể quan tâm, chẳng hạn như mặt, cạnh hoặc đỉnh sau đó đẩy, kéo hoặc thả để thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Tạo mô hình trực tiếp được bổ sung với công nghệ chia lưới tích hợp.
Tạo mô hình trực tiếp và chia lưới – Đối với các mô hình đã được chia lưới và yêu cầu sửa đổi thêm hình học, hãy sử dụng bất kỳ công cụ Tạo mô hình trực tiếp hoặc Làm sạch/Sửa chữa hình học nào và lưới sẽ được tạo lại ngay lập tức.
Dễ sử dụng, dễ học – MSC Apex được thiết kế để có các công cụ đa năng để làm cho ứng dụng dễ sử dụng. Nó cũng có nhiều công cụ hỗ trợ học tập như hướng dẫn, tài liệu dựa trên video, quy trình làm việc và hướng dẫn bằng chuột để thúc đẩy năng suất trong một ngày.

Loại bỏ nhiều tính năng không cần thiết

Chỉ định loại đối tượng, chẳng hạn như vát, lỗ và hình trụ. Sau đó, xác định dải phạm vi kích thước của đối tượng và tự động xóa các đối tượng mục tiêu khỏi mô hình.

Extract các bề mặt giữa

Thực hiện Extract giữa bề mặt một cách tự động hoặc thủ công. Các tùy chọn bao gồm: auto offset, constant thickness, distance offset, và tapered.

Sửa chữa các bề mặt bằng Direct modeling

Chọn một cạnh hoặc đỉnh và kéo đến vị trí mong muốn. Apex Modeler sẽ cung cấp bản xem trước của hành động bạn đang thực hiện.

Hình học lưới và xác định tiêu chí lưới

Các mô hình lưới dựa trên kích thước mắt lưới, loại phần tử, hạt giống và tính năng của lưới.

Tiếp tục sửa chữa với Direct modeling và chia lưới

Sử dụng Direcr modeling để sửa chữa thêm hình học đã được chia lưới. Các mảnh vụn hoặc vết nứt có thể dễ dàng được giải quyết trong khi lưới được tái tạo tự động.

Tự động tạo chỉ định độ dày và Offset

Sử dụng Auto Thickness and Offset để tạo nhiều định nghĩa thuộc tính cho các phần tử vỏ và xuất sang định dạng .bdf

Đăng ký tư vấn ngay để gặp gỡ chuyên gia Smart Factory

  • Cập nhật thông tin, báo giá đầy đủ nhất
  • Được tư vấn các giải pháp phù hợp với doanh nghiệp

    Các trường bắt buộc được đánh dấu *