Forming Technologies

Forming Technologies (FTI®) là một công ty thuộc Tập đoàn Hexagon cung cấp các giải pháp phần mềm về thiết kế, tính khả thi và chi phí của các thành phần kim loại tấm. FTI® đã cung cấp cho các OEM và nhà cung cấp trong ngành ô tô, hàng không vũ trụ, điện tử và thiết bị các giải pháp sáng tạo được thiết kế để giảm thời gian phát triển và chi phí vật liệu.

FormingSuite giải quyết bốn nhiệm vụ chính trong việc thiết kế quá trình tạo hình kim loại tấm.

  • Ước tính phôi, phân tích khả năng định hình, nesting và sử dụng nguyên liệu thô
  • Thiết kế phương pháp và phân tích chi phí công cụ
  • Thiết kế bộ phận và phân tích khả năng định hình một bước
  • Thiết kế bề mặt dụng cụ và phân tích khả năng định hình

Ước tính phôi, phân tích khả năng định hình, nesting và sử dụng nguyên liệu thô

“COSTOPTIMIZER” và “COSTOPTIMIZER Advanced” cung cấp cho người dùng một phương pháp nhanh chóng và chính xác để phát triển các hình dạng phôi và tổ cuộn, đồng thời đưa ra các đề xuất để thay đổi các thiết kế thành phần được dập để giảm chi phí. Nó được thiết kế đặc biệt để tính toán chi phí nguyên vật liệu và phân tích khả năng định hình nhanh chóng.

Thiết kế phương pháp và phân tích chi phí công cụ

“COSTOPTIMIZER Professional” là một môi trường tương tác để tạo và ghi lại các kế hoạch quy trình dựa trên các tính năng của bộ phận như mặt bích, lỗ và các hình nổi. Kế hoạch quy trình mô tả trình tự xử lý và các hành động chi tiết trong mỗi hoạt động. Báo cáo phân tích tổng chi phí công cụ được tạo tự động dựa trên các giai đoạn của quá trình thiết kế.

Thiết kế bộ phận và phân tích khả năng định hình một bước

Với “FASTFORM Advanced”, “COSTOPTIMIZER” và “COSTOPTIMIZER Advanced”, phân tích khả năng định hình của một bộ phận có thể được thực hiện trong vài giây và các lỗi có thể phát sinh trong quá trình tạo hình có thể được phát hiện trong giai đoạn thiết kế. Điều này cho phép thực hiện thiết kế bộ phận không có lỗi trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế.

Thiết kế bề mặt dụng cụ và phân tích khả năng định hình

Tính năng “3D Addendum” được bao gồm trong tất cả các module là một cách tiếp cận để tạo và biến đổi phụ lục và hình học chất kết dính dẫn đến một cách tiếp cận nhanh chóng, linh hoạt và trực quan để thiết kế bề mặt.

“FormingSuite Professional” là một giải pháp phân tích gia tăng cung cấp bản thử khuôn ảo chi tiết cho những người dùng có nền tảng FEM hạn chế. Nó cung cấp nhiều tính năng nâng cao như kích thước, hình dạng và vị trí trống tự động, thiết lập quy trình tự động và đóng chất kết dính tự động.

“FormingSuite Professional” cũng sử dụng phương pháp phân tích kết hợp (Công nghệ tăng dần hữu hạn) kết hợp khả năng xác định nhanh các hình dạng trống với phân tích quy trình chi tiết của các bộ giải gia tăng. Giải pháp chạy theo cả hai hướng để theo dõi chuyển động của vật liệu trong suốt quá trình trong khi mang các biến dạng về phía trước.

Để tìm hiểu thêm về Forming Technologies, vui lòng truy cập FTI.

Đăng ký tư vấn ngay để gặp gỡ chuyên gia Smart Factory

  • Cập nhật thông tin, báo giá đầy đủ nhất
  • Được tư vấn các giải pháp phù hợp với doanh nghiệp

    Các trường bắt buộc được đánh dấu *