Nội dung web hoàn toàn là thử nghiệm

  L1:Do con người thao tác (như: lắp ráp, đóng gói thủ công; thiết bị gia công truyền thống (1 người 1 máy)).

  Value: %

  L2:Thiết bị gia công truyền thống đã được cải tạo và có thể tự động nhập nguyên liệu, hoặc do con người thao tác trên máy móc sản xuất, 1 người nhiều máy và đòi hỏi phải quan sát hoặc đo lường định kỳ.

  Value: %

  L3:Thiết bị sẽ sản xuất tự động dựa trên thông số sản xuất (như: máy sản xuất cơ khí chính xác CNC), thậm chí tự động đưa nguyên liệu vào/xuống chuyền.

  Value: %

  L4: Trên cơ sở L3, có thể căn cứ yêu cầu của sản phẩm mà tự động điều chỉnh thông số sản xuất và các công cụ sản xuất cố định, sau đó tiến hành sản xuất tự động.

  Value: %

  L1: Do con người thực hiện (như: nhân viên kiểm định bằng thiết bị đo lường, rồi ghi lại kết quả trên giấy).

  Value: %

  L2:Nhân viên kiểm tra thiết bị bằng thủ công, kết quả kiểm tra có thể trích xuất thành tập tin hoặc đưa vào hệ thống.

  Value: %

  L3:Thiết bị kiểm định kết nối với đầu/cuối chuyền sản xuất, tự động nhập tham số kiểm tra để tiến hành kiểm định tự động (như AOI) rồi phản hồi số liệu/ cho ra cảnh báo qua Run chart hay Trend chart (bản đồ xu hướng). (AOI: Automated Optical Inspection, hệ thống kiểm tra sử dụng quang hcc, sử dụng trong ngành in bảng mạch.)

  Value: %

  L4: Trên cơ sở L3, có thể căn cứ theo dữ liệu kiểm tra được mà dự báo tình trạng sản xuất trong tương lai, tự động cảnh báo tức thời hoặc tự động điều chỉnh tham số sản xuất.

  Value: %

  L1:Con người khuân vác, xe nâng vận chuyển.

  Value: %

  L2:Con người khuân đến tuyến đường cố định của thiết bị vận chuyển (như: băng chuyền, xe vận chuyển cố định…)

  Value: %

  L3:Thiết bị vận chuyển có thể chuyển hàng hóa đến vị trí theo chỉ định (như: kho tự động, xe tự hành)

  Value: %

  L4: Thiết bị vận chuyển có thể căn cứ theo điều độ sản xuất mà chủ động quyết định nguyên liệu cần thiết và quy hoạch lộ trình vận chuyển ngắn nhất.

  Value: %